Kwekerij Gommers Hortensia

Certificaten

Het MPS-ABC certificaat is meer dan een certificaat. Het is een unieke standaard in de wereld en werkt als een meetlat die aantoont in hoeverre een bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Hiermee worden de milieuprestaties geborgd en wordt de milieubelasting van het bedrijf flink verlaagd.
Er kunnen certificaten op drie verschillende niveaus worden behaald, namelijk MPS-A, MPS-B en MPS-C. Is een bedrijf MPS-A gecertificeerd? Dan is die onderneming het meest milieuvriendelijk.

Gommers Hortensia BV is uiteraard MPS A gecertificeerd.

Aantoonbaar maken van duurzaamheid
Door een MPS-ABC certificaat te behalen worden de milieuprestaties transparanter. MPS-ABC is daarom de eerste stap op weg naar een aantoonbare duurzame bedrijfsvoering. Naast monitoring is het certificaat ook voor marketingdoeleinde te gebruiken. Het bedrijf onderscheidt zich nu immers van andere. Daarnaast kan de certificering voor meer structuur in de bedrijfsvoering zorgen en openheid geven richting de samenleving.

Voor meer informatie: https://my-mps.com/certificaten/mps-abc

 

Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie op het gebied van: traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-ABC op de weg naar verduurzaming.

Het certificatieschema is gelijkwaardig aan het schema van GLOBALG.A.P en voldoet ook aan de voorwaarden voor Floriculture Sustainability Initiative (FSI). FSI is een internationale organisatie met leden uit vele landen die werken aan de ambitie dat in 2020 de wereldhandel in bloemen en planten voor minimaal 90% moet zijn gecertificeerd m.b.t. duurzaamheid. Dat betekent dat bedrijven met een MPS-GAP certificaat meegeteld worden in de FSI ambitie voor 2020. Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in de MPS-Trade-Portal.

Gommers Hortensia BV  is uiteraard MPS_GAP gecertificeerd.

Voor meer informatie: https://www.my-mps.com/certificaten-producent/mps-gap

 

Stichting Normering Flexwonen

De Stichting beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidmigranten voldoen en onderhoudt de normen.
Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden, maar deze niet zelf in beheer hebben, maar inkopen bij SNF-geregistreerde ondernemingen, kunnen zich laten registreren in het SNF-inhuur-register. Deze organisaties worden ook jaarlijks gecontroleerd en wordt dan geconstateerd dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is betrokken, dan wordt de organisatie uit het register geschreven.

Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten – gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners – de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

Gommers Hortensia BV voldoet aan de normen van SNF en is dus gecertificeerd.

Voor meer informatie: https://www.normeringflexwonen.nl/main/oversnf